I v době nově vyhlášeného nouzového stavu vám podáváme informace prostřednictvím aplikace LYFLE „školka do kapsy.“