úterý 17.ledna 2023

Čeká vaši ratolest nástup do mateřské školy? Zde jsou základní informace o mateřské škole. Věříme, že nástup vašeho dítěte do školky bude bezproblémový.

Zápis do mateřské školy

  • Zápisy probíhají v měsíci květnu, předzápis (elektronicky v naší MŠ bude probíhat koncem dubna)je však důležité sledovat naše webové stránky, kde bude uveden přesný termín (po schválení Radou MČ Praha 4)
  • Do naší mateřské školy nemůžete zapsat dvouleté dítě, jelikož naše mateřská škola nemá k tomu podmínky . Pokud do konce školního roku (31. 8.) nedovrší věku 3 let, nemá na školku právní nárok.
  • K zápisu do mateřské školy (registrované v rejstříku škol) musí být dítě očkované či mít doklad od praktického lékaře, že je proti nákaze imunní či že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Dítě bez očkování či výše zmíněných dokladů od praktického lékaře nemůže navštěvovat ani mikrojesle, dětské skupiny či zařízení, které provozuje živnost v provozovně.

Co by mělo zvládat dítě od 3-4 let než nastoupí do mateřské školy?

informace o tom, co by mělo dítě zvládat, než nastoupí do mateřské školy naleznete na těchto webových stránkách v odkazu PRO RODIČE – ADAPTAČNÍ PLÁN a – FAQ (často kladené otázky).

Povinné předškolní vzdělávání

V případě povinného předškolního vzdělávání mají děti u zápisu přednost. Dítě však může být vzděláváno např. v lesním klubu, je však nutné ho přihlásit do mateřské školy, jež je registrována v rejstříku škol, a nahlásit řediteli individuální vzdělávání dítěte.

Dítě s povinným předškolním vzděláváním je povinna přijmout vaše spádová škola. Spádovou oblastí je celá oblast Městské části Praha 4.Pokud se rozhodnete přihlásit dítě do nespádové školy a bude vám vyhověno, musíte to oznámit té spádové.

Pokud dítě s povinným předškolním vzděláváním do mateřské školy nepřihlásíte, dopouštíte se přestupku – pokuta ve výši 5 000 Kč.

Na děti se státním občanstvím v ČR, které pobývají déle než 90 dnů v cizině, se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání.

Dětí s povinným předškolním vzděláváním se netýká povinnost očkování.