MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující a to pro MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech.

Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

Mimořádné opatření MZ k dobrovolnému testování s účinností od 1. 6. 2021 stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že

– o antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní; do 31. 5. je to nadále jednou za 3 dny,
o testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře!
– testování neslouží jako náhrada testování zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel (to neplatí pro MŠ, kde se již netestuje)

MŠMT 24. 5. 2021