V mateřské škole dodržujeme nadále provozní hygienicko-epidemiologická opatření, která jsou uvedena v úplném znění (viz níže) . Od 17. ledna 2022 ve zvýšené míře platí, že při sebemenším projevu jakéhokoliv onemocnění dítěte v mateřské škole v průběhu dne, vás budeme kontaktovat k urychlenému vyzvednutí dítěte ze školky. A to z důvodu zvyšujícího se výskytu onemocnění COVID 19 varianty OMICRON.
Jeině dodržováním tzv. bezinfekčnosti dětí vč. našeho personálu, zvládneme toto náročné období počátku roku 2022.
Od 17.1. do 28.1. probíhá v MŠ povinné testování zaměstnanců MŠ 2 krát týdne (zpravidla v pondělí a ve čtvrtek).

O výsledcích testování a případných následných opatřeních budou rodiče informováni školní aplikací LYFLE.