Vážení rodiče,v souvislosti s blížícím se obdobím letních prázdnin, na základě zvážení současné protiepidemické situace, upřednostnění neměnných skupin a zaměstnanců mateřských škol z důvodu eliminace zdravotního rizika, Rada MČ Praha 4 na svém jednání 19.5. 2021 vyslovila souhlas se zajištěním letního provozu mateřských škol dle varianty 2 v části A svého usnesení č. 2R-44/2021 ze dne 27.1.2021, kde Rada MČ Praha 4 schválila po dohodě s ředitelkami mateřských škol zajištění provozu MŠ v období červenec-srpen 2021 následovně:

a) v termínu od 1.7. do 30.7. 2021 zajištění provozu všech MŠ (dle běžného režimu)

b) v termínu od 2.8. do 31.8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky

c) od 1.9. 2021 zajištění provozu všech MŠ