Vážení rodiče,

pro Vaše dítě, které dosáhne do 31. srpna 2022 pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

– na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,

– a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,

– na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech a to:

– 4 souvislé hodiny denně,

– ve školním řádu MŠ Na Chodovci je začátek povinné doby stanoven na dobu od 8 – 12 hod.

 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního roku.

Povinností rodičů je dítě z předškolní docházky omluvit. (viz Školní řád). Od 1.9. 2022 je nutné používat aplikaci LYFLE k omlouvání dítěte.