Nezapomente uhradit „Příspěvky na kulturně výchovné akce, výlety“ apod., které jsou součástí vzdělávacího programu školy, hradí rodiče formou jednorázového příspěvku do fondu rodičů.

za 1 pololetí 500,– Kč nebo jednorázově za celý školní rok 1 000,– Kč poukazujte na účet MŠ 0068739389/0800 uveďte variabilní symbol dítěte – splatnost do 15. října/15. února.