V případě mateřských škol jsou stanovena zvláštní pravidla pro děti do 6 let věku

  • pokud se děti do 6 let věku vrátí se země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou AUTOMATICKY POVINNY ZŮSTAT V SAMOIZOLACI PO DOBU 7 DNŮ, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
    I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
    Pozn. co se týká dětí, které již dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná, jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. (tzn. že i dítě, které již dovršilo 6 let a v současné době, kdy je naše MŠ v provozu by se po návratu z dovolené i ze země s NÍZKÝM NEBO STŘEDNÍM RIZIKEM (zelené a oranžové země), mu bude umožněn vstup do MŠ až do doby výsledku testu (ANTIGENNÍ ne starší 48 hodi, PCR ne starší 72 hodin) a za podmínky, že bude v MŠ povinně nosit respirátor.
    Test musí být proveden do 5 dnů od návratu.