Za přihlášené děti k červencové docházce je nutné uhradit do konce června platby za školné a stravné. Nejpozději 30.června musí být částky připsány na účtech MŠ:

bližší informace byly zaslány rodičům přes aplikaci LYFLE – školka do kapsy.

Informace o platbách a jejich vyúčtování neleznete  PRO RODIČE – PLATBY.

Dětem, které nejsou přihlášeny na červencovou docházku je povinnost úhrady za předškolní vzdělávání (školné) prominuta.

Za měsíc srpen, z důvodu přerušení provozu Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 0,00 Kč.