RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 Usnesení 5. jednání ze dne 1.3.2023 číslo 5R-108/2023:
Rada MČ Praha 4 po dohodě s ředitelkami MŠ zřizovaných MČ Praha 4 s ch v a l u j e zajištění provozu MŠ v období červenec a srpnen 2023 následujícím způsobem:
a) od 3.7. do 30.7. 2023 zajišťují provoz všechny MŠ pro své děti
b) od 31.7. do 13.8. 2023 zajišťuje provoz pro děti ze spořilovských školek MŠ Spořilovská – pracoviště Jihozápadní 4 (Starý Spořilov)
c) od 14.8.-27.8. 2023 zajišťuje provoz pro děti ze spořilovských školek MŠ V Zápolí (Michle)
d) od 28.8.-3.9.2023 p ř e r u š e n í provozuMŠ bez výjimky.Text úplného znění usnesení 5R-108/2023 je vyvěšen na nástěnkách u vstupů do MŠ.

Podrobnosti o termínech zápisů do srpnových prázdninových provozů a výdeji přihlášek vč. kopií potvrzení o proočkovanosti dítěte, obdrželi zákonní zástupci školní aplikací LYFLE do svého mobilu dne 10.4. 2023.

Docházku dítěte do červencového provozu, který zajišťuje naše školka směřujte k zástupkyni ŘŠ a to oznámením v aplikaci LYFLE.