Žádost lze podávat průběžně ve školním roce 2022/2023

 

  • Přijímání žádostí ředitelkou Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 do čtvrtka 30.11.

 

  • Písemné žádosti předejte ředitelce školy buď prostřednictvím datové zprávy nebo osobně v úředních hodinách středa od 15:30-17:00 hodin nebo poslední den přijímání žádosti od 12-14 hodin v kanceláři ředitelky školy. Zde můžete žádost i osobně vyplnit a rovněž odevzdat.

 

  • Podmínky žádosti o 100% prominutí úplaty na školné a 100% prominutí úplaty za stravné:

 

  1. Dítě je zapsáno ke vzdělávání do Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP
  2. Dítě je zapsáno ke stravování ve školní jídelně Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.