Od 1.11. 2022 školní jídelna Mateřskké školy Na Chodovci zvyšuje cenu stravného.

Položkový rozpis s cenou jednotlivých jídel (přesnídávka, oběd, odpolední svačina) naleznete v sekci DOKUMENTY – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY.