přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Informace k zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2021-2022

 

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, nastavujeme organizaci tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň chceme vycházet vstříc i individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

Interaktivní formulář vám umožní si vygenerovat samotnou ŽÁDOST, vygeneruje vám registrační číslo, žádost pak stačí už jen podepsat, přiložit přílohy a podat.

Přístup do on-line formuláře bude od 26.dubna 8:00 do 11.května do 18 hodin.

Odkaz: -> ZÁPIS DO MŠ NA CHODOVCI

 

+ V případě využití on line předzápisu budete o výsledku zápisu všichni informováni e mailem v jednom čase.

+ Po předzápisu pro přijaté děti bude na začátku školního roku následovat tzv. „pozápis“, kdy elektronicky a velmi jednoduše doplníte další údaje potřebné pro docházku dítěte do MŠ (rodné číslo, zdravotní pojišťovna, kdo bude dítě vyzvedávat atp). – již žádné předávání papírů, ale jednoduše z Vašeho mobilu přímo do kanceláře školky.

 

Povinnými přílohami k žádosti jsou:

  • pro doložení rodného listu dítěte platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem.
  • potvrzení o očkování dítěte (zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře – vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace). Pozn. pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné po předchozí domluvě.
  • formulář k potvrzení očkování a zdravotního stavu dítěte naleznete v oddíle DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Poznámka: trvalé bydliště dítěte v obci MČ Praha 4 bude kontrolovat ředitelka školy výpisem dětí z Matriky MČ Praha 4. Zákonný zástupce nemusí dokládat.

Způsoby podání žádosti

§ přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle §37 správního řádu lze žádost učinit písemně nebo ústně nebo do protokolu anebo v elektronické podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy ( rodič si ji může zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/
  • e mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  •  e mailem bez elektronického podpisu, s tím, že ji ve dnech 11.5-12.5. od 13-18 hodin přijde písemně potvrdit, jinak se k žádosti nepřihlíží
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu) nebo i vložením do poštovní schránky, která je umístěna na vstupní brance do mateřské školy.

Na přípravu distančního on line zápisu přes naši školní aplikaci LYFLE budete mít tak dostatek času. Bude to velmi jednoduché.

Dny otevřených dveří již nebudeme organizovat nejen z hygienicko-epidemiologických důvodů, ale i z důvodu jejich neefektivity.

Podmínky přijetí dítěte:

+ zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku.

+ dále budou přijímány děti, které k 1.9. 2021 dítě dovrší 4 let a 3let věku; děti mladší 3 let narozené do 31.12. 2019 umístíme v případě nenaplněné kapacity

+ dítě má trvalé bydliště v Městské části Praha 4

+ zákonný zástupce dítěte doručí přihlášku dítete k zápisu k přeškolnímu vzdělávání s přílohami výše uvedeným způsobem a ve stanoveném termínu a to nejpozději do 12.5.

+ v případě využití on line zápisu budete o výsledku zápisu všichni informováni e mailem v jednom čase.

Virtuální prohlídka školy

Podívejte se na naši virtuální prohlídku (záložka o škole – virtuální prohlídka)

 

Doporučení:

  • Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod území celé naší MČ, je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné MŠ.