přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2021-2022

 

Vážení rodiče,

v současné době pracujeme na on-line zápisu Vašeho dítěte do mateřskék školy Na Chodovci.

Začátkem března zde najdete informace, jak bude zápis do mateřské školy Na Chodovci probíhat.

Termín podání žádosti je stanoven Radou MČ Praha 4 jednotně pro všechny mateřské školy v MČ Praha 4 na dny: 11.5.-12.5. 2021

Na přípravu on-line zápisu přes naši školní aplikaci LYFLE budete mít tak dostatek času.

K termínu odevzdání přihlášky k zápisu do mateřské školy bude na našich webových stránkách k dispozici i virtuální prohlídka naší mateřské školy Na Chodovci.

Dny otevřených dveří již nebudeme organizovat nejen z hygienicko-epidemiologických důvodů, ale i z důvodu jejich neefektivity.

Podmínky přijetí dítěte:

+ zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022 se povinně týká dětí (s výjimkou dětí s hlubokým mentálním postižením), které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku.

+ dále budou přijímány děti, které k 1.9. 2021 dítě dovrší 4 let a 3let věku; děti mladší 3 let narozené do 31.12. 2019 umístíme v případě nenaplněné kapacity

+ alespoň jeden ze zákonných zástupců má trvalé bydliště v Městské části Praha 4

+ zákonný zástupce dítěte podá přihláška dítete k zápisu k přeškolnímu vzdělávání ve stanoveném termínu

+ dítě je očkováno dle českého očkovacího řádu (potvrzené lékařkou) a má doporučení k pobytu v MŠ (vydané lékařkou)

Informace o formulářích nebo elektronickém předzápisu atp. vám ZDE sdělíme do konce března.

Doporučení:

  • Vzhledem k tomu, že MŠ zřizované MČ Praha 4 mají spádový obvod území celé naší MČ, je na zvážení rodičů, kterou MŠ si pro své dítě vyberou. Doporučujeme však, aby rodiče žádali o přijetí dítěte pouze v jedné MŠ.