Hlavní vstup do budovy MŠ a dveře chodbových prostor jsou monitorovány barevným kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatelem kamerového systému je Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, IČ: 61384119

Účelem zpracování je zajištění dostatečného zabezpečení budovy mateřské školy v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení – Minimálním standardem bezpečnosti, č.j.: MŠMT – 1981/2015-1.

 

Přístup ke kamerovému systému je zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob a má ho výhradně ředitelka školy.

(Bylo podpořeno MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015).

ilustrační obrázek ilustrační obrázek