Zápis nových dětí  k předškolnímu vzdělávání s nástupem 4.9. 2023 byl ukončen.

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/zpětvzetí žádosti je zveřejněno od 17.5. 2023 do 17.06. 2023 v sekci PRO RODIČE – ZÁPIS. Informaci o výsledku řízení obdrželi zákonní zástupci zároveň e mailem.