Základní informace k provozu MŠ a její organizaci vč. kalendáře organizačních opatřeních je pro vás aktualizován v rubrice PRO RODIČE/Organizace školního roku.