Vážení rodiče,
k zajištění provozu naší MŠ, je třeba i NADÁLE DODRŽOVAT VEŠKERÁ přijatá A POKYNEM ŘEDITELKY MŠ NA CHODOVCI VYHLÁŠENÁ EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ.

Z důvodu nižšího počtu docházejících dětí a současného zváýšeného R čísla, všichni rodiče předávají děti u spodního vchodu (chodníčkem přes zahradu). Zde si paní učitelka dítě od Vás převezme a dítě připraví k příjmu do třídy. Rodiče do budovy školky protozatím nevstupují. Dodržujeme 3 R (roušky/respirátory + ruce + rozestupy). Děkujeme všem za součinnost.

M.Makovičková