Školné školní rok 2020/2021

Výše školného je ve školním roce 2020/2021 ve stejné výši jako loni 960,– Kč/měsíc.

Školné neplatí děti s povinnou předškolní docházkou, včetně dětí s odkladem PŠD.

Podrobné informace naleznete v odkazu PRO RODIČE – platby.

 

 

Stravné dětí: navýšení ceny ve školním roce 2020/2021

Z důvodu zvýšení cen potravin navyšujeme od 1. 9. 2020 platby za stravné dítěte v MŠ:

Výše MĚSÍČNÍ ZÁLOHY je 950,00 Kč.

Podrobné informace naleznete v odkazu PRO RODIČE – platby.