Zaslané platby školného za měsíc březen budou vráceny rodičům zpět na jejich účet do 30.4.

Zaslané zálohy na stravné budou zúčtovány hromadně na konci školního roku (informace příp. podá vedoucí ŠJ paní Štugelová na adrese stugelova@seznam.cz)

Za měsíc duben se školné nehradí (předškoláci jsou osovobozeni a ostatní děti po dobu epidemiologických opatření do MŠ nedocházejí).

Žádám rodiče o pozastavení plateb školného i stravného na měsíc duben. Zálohy na stravné jsou dostačující.