Oznámení seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Seznam uchazečů pod vygenerovanými registračními čísly přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod vygenerovaným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod vygenerovanými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče;
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod vygenerovaným registračním číslem.

Registrační čísla přijatých uchazečů byla zveřejněna od 17.5. 2021 – 10.06. 2021. Nevyzvednutá kladná rozhodnutí, která byla vydávána dne 27.5. byla rodičům zaslána poštou, vč. vstupních informací

pro bezproblémový nástup dítěte do mateřské školy.

Nepřijatí uchazeči a uchazeči, kteří podali přihlášku na více mateřských škol byly obeslány doporučeným dopisem.

MŠ Na Chodovci je k 1.9. 2021 plně obsazena.