Oznámení seznamu přijatých uchazečů z UKR z důvodu válečného konfliktu pod přiděleným registračním číslem

Všechny podané žádosti jsou s kladným rozhodnutím. Byly doručeny doporučenou poštou na uvedené adresy záíkonných zástupců.