Oznámení seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod vygenerovaným registračním číslem: 17.5. 2022-14.06. 2022

Datum elektronického zaslání individuálního rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče pod vygenerovaným registračním číslem: 17.5. 2022 v aplikaci LYFLE.

Seznam uchazečů pod vygenerovanými registračními čísly přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod vygenerovaným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod vygenerovanými registračními čísly s výsledkem řízení u každého uchazeče;

Přijatí
0EE3
1RPR
2FKK

2IEM
30R5
64PC
65D4
6DI4
6SGB
7SPD
8CQ1
912J
98JQ
98MT
9AJE
BXFS
CAXF
CJ90
D6G6
EM1K
FCT9
FZA2
G02F
GEN9
GSN8
H3Z3
N4LU
QAMP
R2L7
SU9L
TIY2
UTE3
YNDG

Nepřijatí
00GT
494C
5FIX
64P9
NZL7
T119
T75F
UN22
Vytvořeno

Záporná rozhodnutí budou zaslána doporučeně poštou.