Oznámení seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

Seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče
  2. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

____________________________________________________________________________________

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn po ukončení správního řízení nejdéle do 12. června 2021.