Zápis na školní rok 2021/2022 bude probíhat elektronicky pomocí systému E-zápis LYFLE.  Na následujícím odkazu najdete všechny důležité informace a předzapíšete se do MŠ:

-> ZÁPIS DO MŠ NA CHODOVCI

 

Co Vás čeká?