Od 18.3. 2020 do odvolání, MČ Praha přerušuje provoz ve všech mateřských školách, které zřizuje.

Provoz v mimořádném režimu zajišťuje pro naši oblast Mateřská škola Svojšovická.

Tento mimořádný provoz je určen pro výkon nezbytné péče o děti ve věku předškolního vzdělávání, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci:

  • bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotnických služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy.

Úplné znění tohoto opatření je na www.praha4.cz

 

15. 3. 2020