Rada MČ Praha4 schválila na svém zasedání dne 24.2. zajištění letního prázdninového provozu v mateřských školách, které zřizuje.

Letní provoz o hlavních prázdninách bude zajištěn pro děti z MŠ Na Chodovci v době od 1.7.2022-29.7.2022 v jejich mateřské škole.

Podrobné informace viz KALENDÁŘ a informace v aplikaci LYFLE-školka do kapsy.