Třída „Zelený vitamínek

školní rok 2021/2022     třída bude od září zapojena do celoročního projektu“ Se sokolem do života“. Program bude probíhat přímo v MŠ a soustředí se na spolupráci s ostatními dětmi a rodinami.

telefon: 272 760 836

Učitelky:  Jarka Nováková, Hanka Cvachová

Provoz třídy: 7:00 – 15:30 ( v 15:30 převádíme děti do třídy červený vitamínek)

Provoz tříty v adaptačním období dítěte: od 7 – do 12 hodin (zpravidla 1.měsíc docházky)

  • 28 dětí ve věku od 3 do 4 let a ne tříleté děti narozené do listopadu 2018
  • zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace většiny dětí na nové prostředí, nové děti a dospělé a na pravidla bezpečnosti
  • v 1. měsíci jsou dopoledne přítomny obě učitelky souběžně, aby bylo možno se individuálně věnovat všem nově příchozím dětem; v tomto období jsou děti zpravidla ve školce pouze dopoledne – proto:
  • rodičům doporučujeme, aby si zajistili v počátku docházky dítěte dostatek času pro postupné zvykání dítěte, zpravidla po jedné hodině denně; důležitým překlenovacím úsekem bývá odchod na pobyt venku
  • v dalším období (po úspěšné adaptaci) se děti postupně seznamují s hračkami, jejich využitím i jejich úklidem, seznamují se se svojí značkou a tím i místem svých osobních věcí
  • dále se zaměřujeme na to, aby děti zvládly základní sebeobsluhu, užívání WC, při těchto činnostech je nám nápomocna provozní pracovnice, stejně tak při stravování
  • dbáme na to, aby se dítě samo dokázalo najíst, učíme ho správně držet lžíci, výjimečně pomáháme při dokrmování
  • děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat, požádat, pokud potřebuje pomoci
  • při stravování poznáváme i návyky dětí, děti nenutíme do jídla
  • 1. rok ve školce je nejen postupným seznamováním s chodem školky a pravidelným režimem, ale pro někoho také prvním setkáním s jinou dospělou osobou a větším množstvím dětí.