Třída „Zelený vitamínek“  zapsáno 28 děí

školní rok 2023/2024: třída bude od září pokračovat dalším ročníkem v projektu“ Se sokolem do života“. Pohybový program bude probíhat přímo v MŠ a soustředí se na spolupráci s ostatními dětmi a rodinami.

telefon: 272 760 836

Učitelky:  Hanka Cvachová, Jarka Nováková

Provoz třídy: 7:00 – 15:30 ( v 15:30 převádíme děti do třídy červený vitamínek)

Provoz tříty v adaptačním období dítěte: od 7 – do 12 hodin (zpravidla 1.měsíc docházky)

Vyzvedávání dětí po obědě: 11:45 – 12:00

  • zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace většiny dětí na nové prostředí, nové děti a dospělé a na pravidla bezpečnosti.
  • v 1. měsíci jsou dopoledne přítomny obě učitelky souběžně, aby bylo možno se individuálně věnovat všem nově příchozím dětem; v tomto období jsou děti zpravidla ve školce pouze dopoledne – proto:
  • rodičům doporučujeme, aby si zajistili v počátku docházky dítěte dostatek času pro postupné zvykání dítěte, zpravidla po jedné hodině denně; důležitým překlenovacím úsekem bývá odchod na pobyt venku
  • v dalším období (po úspěšné adaptaci) se děti postupně seznamují s hračkami, jejich využitím i jejich úklidem, seznamují se se svojí značkou a tím i místem svých osobních věcí
  • dále se zaměřujeme na to, aby děti zvládly základní sebeobsluhu, užívání WC, při těchto činnostech je nám nápomocna provozní pracovnice, stejně tak při stravování
  • dbáme na to, aby se dítě samo dokázalo najíst, učíme ho správně držet lžíci, výjimečně pomáháme při dokrmování
  • děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat, požádat, pokud potřebuje pomoci
  • při stravování poznáváme i návyky dětí, děti nenutíme do jídla
  • 1. rok ve školce je nejen postupným seznamováním s chodem školky a pravidelným režimem, ale pro někoho také prvním setkáním s jinou dospělou osobou a větším množstvím dětí.
  • podrobnosti co má zvládat dítě při nástupu do mateřské školy naleznete v odkazu PRO RODIČE – FAQ