Kalendář provozu od 1.6. 2021 – 31.8. 2021

 

Období povinné předškolní docházky ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

od 1.7. do 31.7. je MŠ otevřena pro přihlášené děti do „prázdninového provozu“. Viz rozhodnutí Rady MČ Praha 4 ze dne 19.5. 2021.

od 2.8. – 31.8. je MŠ uzavřena (náhradní provoz neprobíhá na žádné jiné MŠ v MČ Praha 4). Viz rozhodnutí Rady MČ Praha 4 ze dne 19.5. 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

 

Organizace školního roku 2020-2021

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Povinná předškolní docházka (v době prázdnin odpadá)

8:00 – 12:00 h.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě v době COVID-19

12:00 – 12:15  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:30–17:00

Systém sdílení informací od 1.9. 2021

+ na začátku školního roku budou všichni zákonní zástupci dítěte vyzváni přes školní aplikaci LYFLE k aktualizaci kontaktů.  (změna trvalého bydliště, telefony, zdravotní pojišťovna dítěte atp.)

+  MŠ  bude zákonné zástupce (a děti vhodnou formou) aktuálně informovat o stanovených hygienických a příp. protiepidemických pravidlech. Rodiče obdrží aktualizovanou verzi informační brožury pro rodiče dětí navštěvujících předškolní vzdělávání pro školní rok 2021-2022.

+ jednotný systém sdílení informací: nově přijaté děti budou od 1.7. 2021 zařazeny  do mobilní aplikace LYFLE, ve které probíhal předzápis.

  • přes aplikace LYFLE bude nadále probíhat sdílení se všemi rodiči jako skupinou, skupinou rodičů jednotlivých tříd nebo individuální oboustranná komunikace. Budou nově zařazeny i ankety pro rodiče.

+ pomocí LYFLE budou rodiče omlouvat nepřítomnost či onemocnění dítěte s udáním důvodu, či žádat ředitelku školy o omluvení z docházky delší než 2 týdny u dětí do 5 let či žádat o omluvení docházky předškoláka delší než 3 dny (pokud se nejedná o onemocnění) s udáním důvodu (např. dovolená s rodiči).

  •  pro mimořádné a dlouhodobé oznámení v písemné podobě je stanoveno společné místo u každého vchodu do budovy : nástěnka ve vstupu u dveří s označením: MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ.

Kalendář provozu od 1.9. 2021 – 31.8. 2022

Zahájení školního roku 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Mateřské školy nepoužívají pravidla školského zákona, která člení školní rok n období školního vyučování a období školních prázdnin. V období školních prázdnin, které stanovuje MŠMT však ředitel/ka mateřské školy obvykle přerušuje nebo omezuje provoz mateřské školy dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

provoz mateřské školy, nebo „podle jiného právního předspisu“ (viz § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), např. podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Základní podmínky přerušení nebo omezení provozu mateřské školy a činnosti na ně navazující:

  • provoz mateřské školy přerušuje nebo omezuje ředitel školy (nikoli zřizovatel) pro projednání se zřizovatelem,
  • podmínkou omezení nebo přerušení provozu mateřské školy není souhlas zákonných zástupců dětí,
  •  na rozhodnutí ředitele školy o omezení nebo přerušení provozu navazuje informační povinnost: informace o omezení nebo přerušení provozu a informace o možnostech a podmínkách zajištění péče o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejní ředitel mateřské školy na přístupném místě ve škole.

 

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 27. října a pátek 29. října 2021 (v těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Vánoční prázdniny začínají ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022 – o provozu všech obecních MŠ se dohodnou ředitelky MŠ s obcí.
Povinné předškolní vzdělávání začne v pondělí 3. ledna 2022.
 
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022 (tento den není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

7. 3. – 13. 3. 2022 Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná

pozn.: v období jarních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona.

 

Poznámky k tabulce:

Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,  Praha 2,  Praha 3,  Praha 4,  Praha 5,  Praha 11,  Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle, Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. ( tento den není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Povinné přeškolní vzdělávání ve druhém pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2022.
 
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022 ( v těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné).
 

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.