Organizace školního roku 2019–2020

ČERVENCOVÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA CHODOVCI

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci dítěte,

dovolte, abych Vás informovala o provozu mateřských škol zřizovaných Městskou částí Praha 4 (dále jen „MŠ“) v červenci a srpnu 2020.

Po projednání s ředitelkami MŠ se Rada městské části Praha 4 usnesla dne 11. 12. 2019 na schválení provozu MŠ v období červenec až srpen 2020 tak, že v období od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 se přerušuje provoz MŠ s výjimkou Školy Kavčí hory – MŠ, ZŠ a SOŠS (MŠ Kaplická), MŠ Na Chodovci, ZŠ a MŠ Sdružení (MŠ Družstevní ochoz), MŠ Voráčovská, MŠ Mezivrší, MŠ Němčická.
Od 3.8. do 28.8. se !nově! zřizuje provoz v MŠ Trojlístek (objekt Točitá), MŠ Jílovská a MŠ Fillova. 31.8. jsou všechny MŠ uzavřeny. Provoz bude opět zahájen ve všech MŠ dne 1. 9. 2020.

! POZOR AKTUALIZACE: Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉ SITUACE V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘÍCÍ SE EPIDEMIÍ KORONAVIRU SE POSOUVÁ TERMÍN ZÁPISU DO VŠECH PRÁZNINOVÝCH ŠKOLEK:

Rodiče/zákonní zástupci odevzdají vyplněné přihlášky do 15.4. 2020 vč. ve KMENOVÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE nejlépe do poštovních schránek u své kmenové mateřskké školy. A to jak přihlášky do prázdninového provozu v červenci, tak do prázdninového provozu v srpnu.

Organizace zápisu do prázdninového provozu v MŠ Na Chodovci 1.7.-31.7. 2020

(platí pro děti z ostatních mateřských škol)

  • Děti jsou přijímány na základě písemné „žádosti zákonného zástupce dítěte“ – do výše kapacity dané mateřské školy
  • Formulář „žádosti“ si rodič vyzvedne ve své kmenové mateřské škole a zároveň ve své kmenové mateřské škole žádost odevzdá nejlépe do poštovní schránky mateřské školy. Kmenová MŠ zajistí pro mateřskou školu zajišťující prázdninový provoz i kopii jeho evidenčního listu. Kmenová mateřská škola předány formuláře „prázdninové školce“ osobně předá.
  • Děti z Mateřské školy Na Chodovci se zapisují a uhradí platby za červencový provoz podle interních pokynů,které jsou dostupné ve školní aplikaci LYFLE
  • Školné a stravné bude připsáno na účet „prázdninové“ mateřské školy pro děti z ostatních mateřských škol do 5.5. vč.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  1. Děti z MŠ Na Chodovci, která červencový provoz zajišťuje
  2. Děti z MŠ Svojšovická, Spořilovská/Jihozápadní a V Zápolí/ Na Lánech, které již dovršily věku 3 let.

Po naplnění kapacity na červencový provoz, již nebudou další přihlášky přijímány.

Prázdninový provoz je určen prioritně pro nutné případy.

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Povinná předškolní docházka (v době prázdninového provozu odpadá)

8:00 – 12:00 h.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě

12:00 – 12:30  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:00–17:00

Provoz tříd od 1.1.2020 – 30.6. 2020

Z důvodu dlouhodobě chybějící učitelky je do 30.6. 2020 provoz upraven:

zelený vitamínek:
7:00 – 16:30   (do 17 hod. jsou děti ve třídě žlutý vitamínek)

žlutý vitamínek:
7:00 – 17:00  ( zde provoz MŠ končí pro všechny děti)

modrý vitamínek:
7:00 – 15:45  ( od 15:45 h. jsou děti ve třídě žlutý vitamínek)

červený vitamínek:
7:00 – 15:45 (od 15:45 h. jsou děti ve třídě žlutý vitamínek)

Děti předškolního věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemají v době školních prázdnin základních škol povinnost plnit povinnou předškolní docházku v mateřské škole.