Organizace školního roku 2023-2024

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Provozní doba jednotlivých tříd

nalezenete ji v odkazu „naše třídy“.

Povinná předškolní docházka (v době prázdnin odpadá)

Obecně: Na děti vč. cizinců se obecně vztahuje povinné předškolní vzdělávání (§ 34a školského zákona).

Ve školním roce 2023/2024 se vztahuje:
povinné předškolní vzdělávání na děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

* minimální denní doba povinného předškolního vzdělávání je stanovena na dobu od 8:00 – 12:00 hodin.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě

12:00 – 12:15  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:30–17:00

Systém sdílení informací přes aplikaci LYFLE

+ nově přijaté děti a jejich rodiče udou od 1.7. 2023 zařazeny  do mobilní aplikace LYFLE, ve které probíhal předzápis.

+ k 4.9. 2023 nového školního roku žádáme rodiče, aby zkontrolovali a aktualizovali údaje o dítěti a rodičích, zvláště konntrolou telefonních čísel, e mailových adres, případné změny bydliště, zdravotní pojišťovny a oprávněnosti k vyzvedávání svého dítěte jinou pověřenou osobou.

+ přes aplikaci rodiče omlouvají nepřítomnost či onemocnění dítěte s udáním důvodu, či žádají ředitelku školy o omluvení z docházky delší než 2 týdny u dětí do 5 let či žádají o omluvení docházky předškoláka delší než 3 dny (pokud se nejedná o onemocnění) s udáním důvodu (např. dovolená s rodiči).

+ MŠ komunikuje s rodiči (s celou školou, se třídami či individuálně), rodiče komunikují s ředitelkou, učitelkami tříd a dalšími zaměstnmanci školy, kteří jsou aktivní v LYFLE.

+  MŠ  informuje zákonné zástupce o všech důležitých organizačních, vzdělávacích ,hygienických, příp. protiepidemických opatřeních

  • V případě mimořádného nebo dlouhodobého opatření MŠ toto oznámení rovněž v písemné. Místem pro mimořádné opatření jsou nástěnky ve vstupech do jednotlivých učebních pavilonů s označením: MIMOŘÁDNÉ OZNÁMENÍ.

Kalendář provozu od 4.9. 2023 – 31.8. 2024

Zahájení školního roku 2023/2024 je stanoveno MŠMT na pondělí 4. září 2023.

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.
 
Provoz mateřské školy  vč.  povinného předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.
 

Období školních prázdnin:

Podzimní prázdniny v ZŠ stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. ( V těchto dnech není v MŠ předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Vánoční prázdniny v ZŠ a MŠ začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Přerušení provozu ve dnech mezi vánočními svátky stanovil zřizovatel na základě dohody s ředitelkami MŠ dne 27.9.2023 usnesením 19. jednání RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4. Předškolní vzdělávání  v tomto období není povinné.
 
Jednodenní pololetní prázdniny v ZŠ připadnou na pátek 3. února 2023 (tento den není v MŠ předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).

Jarní prázdniny v ZŠ v délce jednoho týdne jsou pro Prahu 4 stanoveny takto:

Praha 1, 2, 3, 4, 5 5.2. 2024 – 11.2. 2024

pozn.: v období jarních prázdnin není předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona.

 
Velikonoční prázdniny v ZŠ připadnou na čtvrtek  28. 3. 2024( tento den není v MŠ předškolní vzdělávání povinné, § 34a odst. 3 školského zákona).
 
Povinné přeškolní vzdělávání ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2023.
 

Zajištění provozu mateřských škol od pondělí 1. července 2024 do 1. září 2024

( v těchto dnech není předškolní vzdělávání povinné).

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 

usnesení 2. zasedání ze dne 24.01.2024
číslo 2R-27/2024

k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 4 v období červenec a srpen 2024 a k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin) v období červenec a srpen 2024Rada městské části Praha 4

I.s c h v a l u j e
1.po dohodě s ředitelkami mateřských škol (dále jen „MŠ“) zřizovaných MČ Praha 4 zajištění provozu MŠ v období červenec a srpen 2024 následujícím způsobem:
a)v termínu od 1. 7. do 14. 7. 2024 přerušení provozu MŠ s výjimkou
-Mateřské školy, Praha 4, Fillova 11
-Školy Kavčí hory – Mateřské školy, Základní školy a Střední odborné školy služeb, Praha 4, K Sídlišti 840 (objekt Kaplická)
-Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 2
-Mateřské školy, Praha 4, Svojšovická 3
-Mateřské školy, Praha 4, Voráčovská 2
-Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15
b)termínu od 15. 7. do 28. 7. 2024 přerušení provozu MŠ s výjimkou
−Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75
−Mateřské školy, Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
−Krčské mateřské školy, Praha 4, Tajovského 1309 (1 objekt)
−Spořilovské mateřské školy, Praha 4, Jihozápadní 4 (1 objekt)
−Mateřské školy BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a (1 objekt)
c)v termínu od 29. 7. do 11. 8. 2024 přerušení provozu MŠ s výjimkou
−Mateřské školy, Praha 4, Němčická 16
−Mateřské školy, Praha 4, Jitřní 2
−Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13 (objekt MŠ)
−Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
−Mateřské školy, Praha 4, K Podjezdu 2
−Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Ohradní 49 (objekt MŠ)
d)v termínu od 12. 8. do 25. 8. 2024 přerušení provozu MŠ s výjimkou
−Mateřské školy, Praha 4, Přímětická 1247
−Mateřské školy Trojlístek, Praha 4, Bezová 4 (2 objekty)
−Mateřské školy 4 pastelky, Sedlčanská 14 (2 objekty)
−Mateřské školy Alšovy sady, Praha 4, Na Větrově 22
e)v termínu od 26. 8. do 1. 9. 2024 přerušení provozu MŠ bez výjimky
f)v termínu od 2. 9. 2024 zajištění provozu ve všech MŠ

2.po dohodě s řediteli základních škol (dále jen „ZŠ“) zřizovaných MČ Praha 4 přerušení činnosti školních družin v období červenec a srpen 2024 následujícím způsobem:
a)v termínu od 1. 7. do 28. 7. 2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ s výjimkou
První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
b)v termínu od 29. 7. do 25. 8. 2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ s výjimkou
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54
c)v termínu od 26. 8. do 1. 9. 2024 přerušení provozu školních družin ve všech ZŠ
bez výjimky
d)v termínu od 2. 9. 2024 zajištění provozu ve všech ZŠ

Provoz školních družin dle bodů 2. a) a 2. b) bude zajištěn za podmínky, že každý týden bude přihlášeno nejméně 20 účastníků, kteří jsou žáky prvního stupně či přípravné třídy základní školy, v průměru na 1 oddělení

II.u k l á d á
vedoucí odboru školství, prevence a rodinné politiky
projednat usnesení s řediteli mateřských a základních škol

T: únor 2024