Organizace školního roku 2019–2020

ČERVENCOVÝ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  V MATEŘSKÉ ŠKOLE NA CHODOVCI

 

Organizace zápisu do prázdninového provozu v MŠ Na Chodovci 1.7.-31.7. 2020

 

  • Děti jsou přijímány na základě písemné „žádosti zákonného zástupce dítěte“ – do výše kapacity dané opatřením MZ a MŠMT v souvislosti onemocněním COVID-19
  • Děti z Mateřské školy Na Chodovci se zapisují a uhradí platby za červencový provoz podle interních pokynů,které jsou dostupné ve školní aplikaci LYFLE
  • Školné a stravné bude připsáno na „prázdninový účet “ mateřské školy 19-68739389/0800.

KRITÉRIA PŘIJETÍ

  1. Děti z MŠ Na Chodovci, která červencový provoz zajišťuje
  2. Děti, jejichý rodiče nezbytně potřebují zajistit SLUŽBY mateřské školy a jejichž zaměstnavatel vyžaduje setrvání na pracovišti.

Po naplnění dané kapacity na červencový provoz, již nebudou další přihlášky přijímány.

Prázdninový provoz je určen prioritně pro nutné případy.

Co dítě potřebuje sebou je oznámeno rodičům ve školní apilkací LYFLE:

Provozní doba MŠ v době hlavních prázdnin: červenec 2020

7:00 – 17:00 h

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě

12:00 – 12:30

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:00–17:00

 

Děti předškolního věku, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nemají v době školních prázdnin základních škol povinnost plnit povinnou předškolní docházku v mateřské škole.

Organizace školního roku 2020-2021

Období povinné předškolní docházky ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Povinná předškolní dsocházka bude v prvním pololetí ukončena ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období povinné předškolní docházky ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. Povinná předškolní docházka začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro MČ Praha 4 stanoveny na v termínu od 22. února do 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem: Velký pátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Povinná předškolní docházka (v době prázdnin odpadá)

8:00 – 12:00 h.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě

12:00 – 12:30  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:30–17:00