Organizace školního roku 2020-2021

Důležité –  praktický návod pro ošetření dětí po 1.9.2020

ke stažení i zde: kooperace

AKTUÁLNÍ INFORMACE k provozu MŠ

MŠ zahájila svoji činnost 1.9. 2020 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.

Od 1.3. 2021 do odvolání jsou všechny MŠ na území ČR uzavřeny z důvodu plnění protiepidemických opatření vyhlášených vládou ČR.

Povinná předškolní výuka probíhý distančně.

Od 12.4. 2021. se MŠ otevře v 1. fázi otevření škol a školských zařízení a to pouze pro děti, které plní povinnou předškolní docházku a děti rodičů vybraných profesí pracujících v IZS.

 

DOPORUČENÍ pro zákonné zástupce

Systém sdílení informací

– na začátku školního roku budou zákonní zástupci dítěte vyzváni učitelkou třídy k aktualizaci konatkatů (telefonní čísla, e-maily).

– MŠ  bude zákonné zástupce (a děti vhodnou formou) aktuálně informovat o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech podle tzv. „SEMAFORU“.

– jednotný systém sdílení informací: doporučujeme rodičům nově přijatých dětí, aby si do svých mobilů stáhli mobilní aplikaci LYFLE, potvrzovací kód jim bude odeslán na jejich e maily 1.9. 2020. Pře LYFLE bude probíhat sdílení se všemi rodiči jako skupinou, skupinou rodičů jednotlivých tříd nebo individuální oboustranná komunikace.

– přes aplikaci LYFLE je vhodné omlouvat nepřítomnost či onemocnění dítěte s udáním důvodu, či žádat ředitelku školy o omluvení z docházky delší než 2 týdny u dětí do 5 let či žádat o omluvení docházky předškoláka delší než 3 dny (pokud se nejedná o onemocnění) s udáním důvodu (např. dovolená s rodiči).

  •  pro aktuální oznámení v písemné podobě je stanoveno jedno společné místo: nástěnka v hlavním vstupu do budovy proti dveřím s označením: AKTUÁLNÍ OZNÁMENÍ.

Kalendář provozu

Období povinné předškolní docházky ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Povinná předškolní docházka bude v prvním pololetí ukončena ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období povinné předškolní docházky ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020.

Vánoční prázdniny v délce od 23.12. – 31.12. 2020 (viz aktuality rozhodnutí Rady MČ Praha 4).

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. Povinná předškolní docházka začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro MČ Praha 4 stanoveny na v termínu od 22. února do 28. února 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem: Velký pátek).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

Provozní doba MŠ

7:00 – 17:00 h

Povinná předškolní docházka (v době prázdnin odpadá)

8:00 – 12:00 h.

Ranní příjem dětí

7:00 – 8:30

Vyzvedávání po obědě v době COVID-19

12:00 – 12:15  děti ze tříd ZV a ŽV
12:30 – 12:45  děti ze tříd ČV a MV

Vyzvedávání po odpočinku a svačině

14:30–17:00