Mateřská škola Na Chodovci je samostatná veřejná instituce pro předškolní děti od tří let do povinné školní docházky. Jako mateřská škola je důležitou součástí předškolní výchovy a je povinná pro děti od 5 let, které neabsolvují předškolní vzdělávání jinou formou. Děti se u nás učí základům sociálního chování a připravují se na vstup do školy. Pod vedením kvalifikovaných pedagogů se učí spolupracovat s ostatními dětmi, rozvíjet gramotnosti, schopnosti a dovednosti, hrát si, zpívat, tvořit a poznávat svět kolem sebe. V naší mateřské škole provádíme kontinuální individuální diagnostiku dětí, pro jejich systémovou podporu.

Mateřská škola se nachází se v klidném prostředí sídlištní výstavby z počátku 60.let minulého století v Praze 4 na Spořilově, obklopená zelení, v bezprostřední blízkosti sadu Třešňovka, ve vnitrobloku stranou od hlavní ulice Na Chodovci. Hlavní vstup do objektu je z ulice Měchenická.

Provoz školy byl zahájen v roce 1960. Během let 2004 – 2010 prošla škola včetně zahrady postupně rozsáhlou rekonstrukcí. Škola je pavilónového typu koncipována jako čtyřtřídní. Všechny třídy jsou zpravidla věkově homogenní.

Nedaleko mateřské školy je konečná stanice tramvaje č.11 umožňující rychlé dopravní spojení s Michlí a Nuslemi. Autobusová spojení městských linek č.118, 121, 135, 136,170, 203,213 umožňují spojení na Metro.

 Vnitřní uspořádání mateřské školy

Mateřskou školu Na Chodovci tvoří dva jednopatrové učební pavilony A,B a hospodářský pavilon C, vzájemně propojených proskleným a vytápěným koridorem.
V každém učebním pavilonu jsou umístěny 2 třídy s možností umístění dětí v počtu podle aktuálně platných právních předpisů.
V hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna a kanceláře vedení školy.

Učební pavilonu A je určen třídám „žlutý a modrý vitamínek“. Učební pavilon B je určen třídám „zelený a červený vitamínek“. V přízemí této budovy je zřízena společná jídelna s výdejnou jídel pro dětí a zaměstnance školy.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada.Vybavení umožňuje v teplých měsících osvěžení pod „mlhovištěm“; dětské hřiště s jednoduchými prvky, 2 pískoviště, velké hřiště s umělým povrchem, lanové prvky, enviromentální koutek, sportovní prvky pro cvičení rovnováhy. Části zahrady jsou propojeny chodníčky z dlažby.

Všechny venkovní a vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.

 

Kdy máme otevřeno ?

Služby naší mateřské školy můžete využívat od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 17:00 hodin.

Děti si můžete vyzvedávat od 12:00 do 13:00 hodin a od 14:30 do 17:00 hodin. Individuální odchody a příchody lze domluvit s učitelkou ve třídě.