Mateřská škola v ulici Na Chodovci je institucí určenou pro vzdělávání a výchovu dětí předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let, vč. dětí s odkladem školní docházky. Nachází se v klidném prostředí sídlištní výstavby z počátku 60.let minulého století v Praze 4 na Spořilově, obklopená zelení, v bezprostřední blízkosti sadu Třešňovka, ve vnitrobloku stranou od hlavní ulice Na Chodovci.

Hlavní vstup do objektu je z ulice Měchenická. Škola disponuje rozlehlou upravenou zahradou, která je celoročně dětmi využívána.

Provoz školy byl zahájen v roce 1960. Od 1. 1. 1995 je samostatným právním subjektem. Během let 2004 – 2010 prošla škola včetně zahrady postupně rozsáhlou rekonstrukcí. Škola je pavilónového typu koncipována jako čtyřtřídní. Všechny třídy jsou zpravidla věkově homogenní.

Sídliště Spořilov je v katastrálním území Záběhlice a umístění mateřské školy je poblíž tzv. Trojmezí, kde se protýkají hranice městských částí Praha 4, 10 a 11. Tomu odpovídá i dopravní napojení na tyto městské části Prahy.

Nedaleko mateřské školy je konečná stanice tramvaje č.11 umožňující rychlé dopravní spojení s Michlí a Nuslemi. Autobusová spojení městských linek č.118, 121, 135, 136,170, 203,213 umožňují spojení na Metro.

 Snažíme se, aby naše mateřská škola byla příjemným místem, kde se dítě vzdělává, hraje si a celkově doplňuje rodinnou péči.

 

 Vnitřní uspořádání mateřské školy

 Mateřskou školu Na Chodovci tvoří dva jednopatrové učební pavilony A,B a hospodářský pavilon C, vzájemně propojených proskleným a vytápěným koridorem.
V každém učebním pavilonu jsou umístěny 2 třídy s možností umístění dětí v počtu podle aktuálně platných právních předpisů.
V hospodářském pavilonu je umístěna školní jídelna a kanceláře vedení školy.

 Učební pavilonu A je určen třídám „žlutý a modrý vitamínek“. Učební pavilon B je určen třídám „zelený a červený vitamínek“. V přízemí této budovy je zřízena společná jídelna s výdejnou jídel pro dětí a zaměstnance školy.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje zahrada.Vybavení umožňuje v teplých měsících osvěžení pod „mlhovištěm“; dětské hřiště s jednoduchými prvky, 2 pískoviště, velké sportovní hřiště s umělým povrchem a chodníčky z dlažby lemující objekt zahrady. U vstupu do objektu je malé dětské hřiště, parková klidová zóna a vlajkový stožár, kde by děti mohly vztyčovat školní vlajku.

Celkově má škola estetický vzhled. Všechny venkovní a vnitřní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy.

 

Kdy máme otevřeno ?

Služby naší mateřské školy můžete využívat od pondělí do pátku vždy od 7:00 do 17:00 hodin.

Děti si můžete vyzvedávat od 12:00 do 13:00 hodin a od 14:30 do 17:00 hodin. Individuální odchody a příchody lze domluvit s učitelkou ve třídě.