ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2019-2020

Organizace kroužků:

  • „Kroužky“ nejsou součástí Školního vzdělávacího programu.
  • Jsou volitelné, plně hrazeny rodiči, organizují a zajišťují je pro rodiče dětí externí organizace nebo fyzické osoby vzájemnou smlouvou a platbou.
  • Pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím pronajímá.
  • Probíhají až v odpoledních hodinách.

 

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce dítě rodiči nebo jiné oprávněné osobě předá.

Nově MELODY English (ME)

v několika kategoriích

 ME 1 – MŠ pro děti z MŠ Na Chodovci i dětí z jiných MŠ: pátek 14:30 15:15

ME 1 – ZŠ  pro děti 1.-2.tříd ZŠ:                                            pátek 13:30-14:15

ME 2 – ZŠ pro děti 3.-4. tříd ZŠ:                                            úterý  16:00-16:45

Přihlášky, informace, registrace:

www.melodyenglish.cz v

 

JUDO PRO DĚTI

baby judo club v MŠ Na Chodovci od 24.9.2019 – 28.5. 2020 (2 hodiny juda 2 krát týdně)

Úterý    1. hodina JUDO 15.00-15.45         2. hodina JUDO 16:00-16:45

Čtvrtek  1. hodina JUDO 15:00-15:45        další hodina od 17.10. zrušena pro nenaplněnost

Přihlášky:

https://www.judoprodeti.cz/ms-na-chodovci

 

MALÝ MUZIKANT

Pondělí     1. hodina 14:30-15:15(mladší děti)   2. hodina 15:45-16:30(starší děti)

od 2. pololetí škol. roku 2019/2020 ZMĚNA:

Pondělí     1. hodina 15:00-15:45(mladší děti)   2. hodina 16:00-16:45(starší děti)

www.malymuzikant.cz