ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2022/2023

Organizace kroužků:

  •  kroužky pořádají externí organizace na základě smlouvy s rodiči (sjednané zpravidla on-line)
  • jsou volitelné, plně hrazeny rodiči a pořádající organizace rovněž s rodiči provádí vyúčtování,
  • pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím na základě smlouvy o pronájmu pronajímá,
  • kroužky probíhají až v odpoledních hodinách.

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce zpět rodiči nebo jiné pověřené osobě dítě předá.

 

JUDO PRO DĚTI od 4 let

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ V NÍŽE UVEDENÝCH HODINÁCH. 20.9. A 22.9. 2022

baby judo club v MŠ Na Chodovci bude opětovně otevřen i ve školním roce 2022/2023

Hodiny lekcí:

Úterý:   15:00-15:45  BABY JUDO 5-6 let

Úterý:   16:00-16:45 BABY JUDO 4-5 let

Čtvrtek: 15:00-15:45 BABY JUDO 4-5 let

Čtvrtek: 16:00-16:45 BABY JUDO 5-6 let

Přihlášky: proklik níže

informace, jak se na trénink juda přihlásit https://www.judoprodeti.cz/jak-probiha-prihlaseni-do-krouzku

 

Věda nás baví 2022/2023

1. lekce začíná v úterý 4.10. 2022 vždy od 14:30-15:30 hodin

14 lekcí za pololetí

 

Přihlášky:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=3400&ID_roku=10&ID_semestru=1

cena 1.688,00 Kč se hradí společnosti Věda nás baví, která se s Vámi spojí.

 

Malá hudebka pro děti od 1,5 roku

pondělí od 16:00 hod. pro děti bez rodičů-1. lekce 5.9. 2022

úterý dopoledne od 10:00 hod. pro děti i s rodiči-1. lekce 6.9. 2022

Malý muzikant probíhá v areálu MŠ v malé tělocvičeně JUDA.

informace a přihlášky na: www.malymuzikant.cz

 

Angličtina pro děti z MŠ Na Chodovci a okolí od školního roku 2022/2023

středa od 15:00-15:45 hod. – 1.lekce 21.9. 2022

1. pololetí od 21.9.2022 -4.1. 2023

Lektorka a majitelka agentury pro výuku angličtiny MELODY English, vytvořila prostor pro přihlašování na angličtinu MELODY English u nás v MŠ pro následující školní rok.
Rodiče mohou své děti již nyní hlásit/registrovat na stránce
https://melodyenglish.webooker.eu/Courses/Register/130010?returnUrl=Courses&tabName=detail
nebo přes jejich web melodyenglish.cz záložka „registrace“
První lekce je vždy nezávazná a rodiče můžou kurz platit až po jejím absolvování, nicméně platba předem zajistí dětem, že se na kurz dostanou. Pokud by se kurz z jakýchkoli důvodů neotevřel, platba bude samozřejmě vrácena.