ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2020-2021

 

z důvodu opatření vlády ČR proti šíření nemoci COVID-19 se s účinností od 9.10. – 23.10. nekonají volnočasové aktivity dětí.

Bližší informace byly zaslány aplikací LYFLE všem rodičům.

Organizace kroužků:

  •  kroužky pořádají externí organizace na základě smlouvy s rodiči (sjednané zpravidla on-line)
  • jsou volitelné, plně hrazeny rodiči a pořádající organizace rovněž s rodiči provádí vyúčtování,
  • pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím na základě smlouvy o pronájmu pronajímá,
  • kroužky probíhají až v odpoledních hodinách.

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce rodiči nebo jiné oprávněné osobě dítě předá.

MELODY English (ME)

pro nedostatek zájemců nebude ve školním roce 2020/2021 reliazována (29.9.2020)

 

 

JUDO PRO DĚTI od 4 let

1. ukázková hodina/nábor nových členů ÚTERÝ 29.9. 2020 od 15:00 – 15:45 a

ve ČTVREK 1.10. 2020 od 15:00 – 15:45.

baby judo club v MŠ Na Chodovci od 29.9. 2020 do 27.5. 2021

Úterý    1. hodina JUDO 15.00-15.45         2. hodina JUDO 16:00-16:45

Čtvrtek  1. hodina JUDO 15:00-15:45

Přihlášky: proklik níže

https://www.judoprodeti.cz/ms-na-chodovci