ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2023/2024

Organizace kroužků:

  •  kroužky pořádají externí organizace na základě smlouvy s rodiči (sjednané zpravidla on-line)
  • jsou volitelné, plně hrazeny rodiči a pořádající organizace rovněž s rodiči provádí vyúčtování,
  • pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím na základě smlouvy o pronájmu pronajímá,
  • kroužky probíhají až v odpoledních hodinách.

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce zpět rodiči nebo jiné pověřené osobě dítě předá.

JUDO PRO DĚTI od 4 let

baby judo club v MŠ Na Chodovci bude opětovně otevřen i ve školním roce 2023/2024

Hodiny lekcí od 3.10. 2023 – 6.6. 2024

  • Úterý:    16:00-16:45 BABY JUDO
  • Čtvrtek: 16:00-16:45 BABY JUDO

Přihlášky: Judo Academy Webooker

Informace a přihlášení: https://www.judoprodeti.cz/jak-probiha-prihlaseni-do-krouzku

Malá hudebka odpolední pro děti od 4 – 7 let z MŠ a okolí

Hodiny lekcí od 11.09. 2023 – do začátku vánočních prázdnin. Pokračování od 29.1. 2024 do 21.05.2024.

+ Pondělí: 16:00 – 16:45  (bez rodičů)

Malá hudebka dopolední pro děti od 1,5 roku do 4 – 5 let

Hodiny lekcí od 11.09. 2023 – do začátku vánočních prázdnin. Pokračování od 29.1.2024. do 20. 05.2024

Pondělí: 9:30 hod. – 10:15 ( s rodiči)

Malý muzikant probíhá v areálu MŠ v malé tělocvičeně, kde probíhají zároveň kroužky JUDA a Melody English.

Informace a přihlášky na: www.malymuzikant.cz

Angličtina pro děti z MŠ Na Chodovci a okolí od školního roku 2023/2024

Hodiny lekcí od 4.10. 2023 po dobu 13 týdnů (mimo termínů svátků a prázdnin) do 17.1. 2024 vč.

2. pololetí začíná ve středu 14.2. 2024 a končí vestředu 29.05. 2024

+ Středa: 16:00 – 16:45 hod.: skupina za celou školku vč. dětí z veřejnosti

Informace a přihlášky na stránce: Registrace Melody English