ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2021/2022

Organizace kroužků:

  •  kroužky pořádají externí organizace na základě smlouvy s rodiči (sjednané zpravidla on-line)
  • jsou volitelné, plně hrazeny rodiči a pořádající organizace rovněž s rodiči provádí vyúčtování,
  • pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím na základě smlouvy o pronájmu pronajímá,
  • kroužky probíhají až v odpoledních hodinách.

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce zpět rodiči nebo jiné pověřené osobě dítě předá.

 

JUDO PRO DĚTI od 4 let

baby judo club v MŠ Na Chodovci bude opětovně otevřen i ve školním roce 2022/2023

Pravděpodobné dny a hodiny lekcí:

Úterý a čtvrtek od 15:00-15:45 a 16:-16:45

Přihlášky: proklik níže

https://www.judoprodeti.cz/ms-na-chodovci

 

Věda nás baví 2022/2023

úterý odpoledne u nás ve školce: 14:30 – 15:30

Přihlášky:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=3400&ID_roku=10&ID_semestru=1

 

Malá hudebka pro děti od 1,5 roku

 

Malý muzikant probíhá v areálu MŠ v malé tělocvičeně JUDA.

informace a přihlášky na: www.malymuzikant.cz

 

Angličtina pro děti z MŠ Na Chodovci a okolí od školního roku 2022/2023

Lektorka a majitelka agentury pro výuku angličtiny MELODY English, vytvořila prostor pro přihlašování na angličtinu MELODY English u nás v MŠ pro následující školní rok.
Rodiče mohou své děti již nyní hlásit/registrovat na stránce
https://melodyenglish.webooker.eu/Courses/Register/130010?returnUrl=Courses&tabName=detail
nebo přes jejich web melodyenglish.cz záložka „registrace“
První lekce je vždy nezávazná a rodiče můžou kurz platit až po jejím absolvování, nicméně platba předem zajistí dětem, že se na kurz dostanou. Pokud by se kurz z jakýchkoli důvodů neotevřel, platba bude samozřejmě vrácena.