ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2020-2021

Organizace kroužků:

  •  kroužky pořádají externí organizace na základě smlouvy s rodiči (sjednané zpravidla on-line)
  • jsou volitelné, plně hrazeny rodiči a pořádající organizace rovněž s rodiči provádí vyúčtování,
  • pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím na základě smlouvy o pronájmu pronajímá,
  • kroužky probíhají až v odpoledních hodinách.

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce rodiči nebo jiné oprávněné osobě dítě předá.

pokračuje MELODY English (ME)

 

www.melodyenglish.cz   v průběhu srpna budou informace aktualizovány.

 

JUDO PRO DĚTI

baby judo club v MŠ Na Chodovci

Úterý    1. hodina JUDO 15.00-15.45         2. hodina JUDO 16:00-16:45

Čtvrtek  1. hodina JUDO 15:00-15:45

Přihlášky:

https://www.judoprodeti.cz/ms-na-chodovci

 

MALÝ MUZIKANT

Pondělí     1. hodina 14:30-15:15(mladší děti)   2. hodina 15:45-16:30(starší děti)

přihlášky:

www.malymuzikant.cz

v průběhu srpna bude nabídka aktualizována.