ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2021/2022

Organizace kroužků:

  •  kroužky pořádají externí organizace na základě smlouvy s rodiči (sjednané zpravidla on-line)
  • jsou volitelné, plně hrazeny rodiči a pořádající organizace rovněž s rodiči provádí vyúčtování,
  • pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím na základě smlouvy o pronájmu pronajímá,
  • kroužky probíhají až v odpoledních hodinách.

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce zpět rodiči nebo jiné pověřené osobě dítě předá.

 

JUDO PRO DĚTI od 4 let

baby judo club v MŠ Na Chodovci od 23.9. 2021 do …….. 2022

Úterý    JUDO 15.00-15.45: tato hodina byla od 19.10. 2021 zrušena

je posunuto 16:00-16:45

Čtvrtek  1. hodina JUDO 15:00-15:45

2. hodina JUDO 16:00-16:45

Přihlášky: proklik níže

https://www.judoprodeti.cz/ms-na-chodovci

 

Věda nás baví

úterý odpoledne: 14:30 – 15:30

  1. lekce je z technickýxh důvodů posunuta na 19.10. 2021

Přihlášky:

https://www.vedanasbavi.cz/krouzky-pro-deti-prihlasit?ID=3400&ID_roku=10&ID_semestru=1

 

Malý muzikant pro děti od 1,5 roku

úterý dopoledne: 10:30 – 11:30

informace a přihlášky na: www.malymuzikant.cz