ZÁJMOVÉ – MIMOŠKOLKOVÉ KROUŽKY – 2019-2020

Organizace kroužků:

  • „Kroužky“ nejsou součástí Školního vzdělávacího programu.
  • Jsou volitelné, plně hrazeny rodiči, organizují a zajišťují je pro rodiče dětí externí organizace nebo fyzické osoby vzájemnou smlouvou a platbou.
  • Pro určité pohodlí dětí a rodičů kroužky probíhají v areálu mateřské školy. Škola prostory pořádajícím organizacím pronajímá.
  • Probíhají až v odpoledních hodinách.

 

Odpovědnost za děti:

  • Lektorka kurzu přebírá od učitelky školky děti, které jsou zapsané do kurzu.
  • Rodič podepíše dohodu o předání svého dítěte z mateřské školy lektorce, tj. jiné osobě než je zákonný zástupce dítěte.
  • Odchodem do kroužku tak dítě ukončuje denní docházku ve školce. Od této doby za dítě odpovídá lektor, který na konci lekce dítě rodiči nebo jiné oprávněné osobě předá.

Nově MELODY English (ME)

v několika kategoriích

 

ME 1 – MŠ pro děti z MŠ Na Chodovci i dětí z jiných MŠ: pátek 14:30 15:15       1. ukázková lekce je 4.10. 2019

ME 1 – ZŠ  pro děti 1.-2.tříd ZŠ:                                            pátek 13:30-14:15    1. ukázková lekce je 4.10. 2019

ME 2 – ZŠ pro děti 3.-4. tříd ZŠ:                                            úterý  16:00-16:45    1. ukázková lekce je 1.10. 2019

 

Místo na ukázkové lekci je třeba si předem rezervovat www.melodyenglish.webooker.eu nebo

www.melodyenglish.cz v odkazu na registrace.

 

JUDO PRO DĚTI

baby judo club v MŠ Na Chodovci od 24.9.2019 – 28.5. 2020 (2 hodiny juda 2 krát týdně)

Úterý    1. hodina JUDO 15.00-15.45         2. hodina JUDO 16:00-16:45

Čtvrtek  1. hodina JUDO 15:00-15:45        další hodina od 17.10. zrušena pro nenaplněnost

Přihlášky:

https://www.judoprodeti.cz/ms-na-chodovci

 

MALÝ MUZIKANT

od 16.9. každé pondělí 14 lekcí za sebou

Pondělí     1. hodina 14:30-15:15(mladší děti)   2. hodina 15:45-16:30(starší děti)

www.malymuzikant.cz