Třída : Červený vitamínek:  předškoláci ze třídy červeného vitamínku budou po celý rok zapojeni do aktivit vzdělávací práce s tablety, projektových dnů s polytechnickou tématikou a projektových dnů mimo školu. Činnosti budou spolufinancovány z operačního programu věda,výzkum, vzdělání – Projekt MŠ Na Chodovci Šablony III.

školní rok 2021/2022

telefon: 272 774 358

Učitelky: Mirka Matějíčková, Olga Čermáková

Provoz třídy: 7:00 – 17:00

 • do 28 dětí ve věku od 5 do 6 let a děti s odkladem PŠD
 • třídu navštěvují budoucí školáci a starší děti střední věkové skupiny
 • charakteristika třídy je obdobná jako u dětí ve třídě modrý vitamínek
 • činnosti předškolních dětí jsou především zaměřeny na přípravu pro základní školu
 • příprava se týká nejen předávání znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativních, sociálních, pracovních, sebeobslužných
 • děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách, ale i ve vlastním rozhodování
 • třída do svého programu zařazuje množství enviromentálnách a výtvarných aktivit
 • v třídním programu děti pracují na multi-board IT s celoroční nabídkou pestrých interaktivních programů
 • rodiče mají právo se informovat o prospívání svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky tak, aby bylo dostatek času i soukromí
 • uplatňujeme formy jak individuální práce, tak skupinové, které postupně přecházejí v kooperativní činnosti – nutnost spolupráce členů skupinky se snahou dosáhnout společného cíle s plnou odpovědností všech členů
 • zařazujeme i jednoduché soutěže, a to z důvodu, aby byly děti připraveny i na malý neúspěch
 • řízené činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol