Název: Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540
Adresa: Měchenická 5/2540, Praha 4, 141 00
IČ: 61384119
Datová schránka: 6a247x
Telefonní čísla: ředitelna: 272 762 127
školní zahrada: 772 774 356
E-mail ředitelka: reditelka@msnachodovci.cz
E-mail školní jídelna: stugelova@seznam.cz
Platby – školné a kultura 68739389/0800
Platby – školní jídelna 35-68739389/0800
Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1,2, a 4


spádový školní psycholog: PhDr. Martina Neprašová, Phd.

mneprasova@ppppraha.cz