Informace je určena rodičům dětí z jiných MŠ přihlášených do MŠ Na Chodovci v období od 29.7.-9.8. 2024

Výše platby za školné (478,00 Kč) a za stravné (59,00 Kč/den) je uvedena na Vaší přihlášce.

Počet dní na které jste dítě přihlásili násobte částkou za 1 den stravného (např. 10 dníx59,00 Kč = 590,00 Kč + přičtěte školné 478,00 Kč = např. 1.068,00 Kč).

CELKOVOU ČÁSTKU zašlete na účet: 19-68739389/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte.

Termín splatnosti: do 15.07. 2024