přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Pro plynulý přechod z mateřské do základní školy je důležitým předpokladem, aby dítě:

  • zvládalo odloučení od blízkých osob;
  • bylo samostatné v sebeobsluze;
  • dokázalo říct si o pomoc;
  • dokázalo počkat, vydržet;
  • dokončovalo započatou činnost;
  • respektovalo, že ne vždy na něj přijde řada.

Jak mohu pomoci svému dítěti s přípravou na 1.třídu ZŠ

1. Průběžně vést k touze po poznání

Hlavním úkolem rodiny je průběžná výchova dítěte, neboť rodiče by své dítě neměli učit jen pro zápis, ale pro další život. Určitě není vhodné, aby rodiče dítě školou strašili (např. ve škole si tě srovnají, tam budeš muset poslouchat, tam si to s tebou paní učitelka vyřídí, jak nebudeš poslouchat, dostaneš od paní učitelky poznámku nebo špatnou známku…). Důležitým úkolem rodiny je vést dítě k touze po poznání, dítě by se do školy mělo těšit. Rodiče by tedy před ním neměli o učení, o škole, o učitelích mluvit negativně.

2. Trávit společně dost času

Rodiče by si pro své dítě měli nalézt pravidelně čas, tedy věnovat se mu nejenom nárazově (např. měsíc před zápisem do 1. třídy základní školy), ale průběžně. Je samozřejmě náročné skloubit zaměstnání, péči o domácnost a výchovu dětí. Rodiče by s dětmi měli hodně hovořit, číst jim, zpívat, kreslit, stavět, modelovat, sportovat, hrát si… Jednoduše být s nimi a poskytnout jim čas a prostor pro vzájemné činnosti, hry či společné procházky.

Důležité je nezapomínat na běžné činnosti: společně snídat, večeřet, něco připravovat, uklízet, pečovat o květiny nebo domácí mazlíčky, společně plánovat, společně se radovat a smát atd.

Ideální je, když se i malé děti účastní běžných činností v domácnosti (třeba rovnají nádobí do myčky, pomáhají luxovat, stlát, utírat prach atd. Dětem samozřejmě musíme činnost uzpůsobit, aby ji byly schopné zvládnout a nezapomínáme je průběžně chválit). Děti tak mají pocit důležitosti a cítí se jako nepostradatelná součást rodiny, což pomáhá posilovat rodinné vztahy.

3. Pravidelně opakovat činnosti

Velký význam pro dítě, ale i pro sounáležitost všech členů rodiny mají rituály – pravidelně se opakující činnosti. Nemusí jít jen o sváteční rituály (oslava Vánoc, oslava Velikonoc, oslava narozenin atd.), ale veliký význam má např. také uspávací rituál, kdy se dítě po večerní hygieně pokaždé těší na pohádku před spaním, kterou maminka nebo tatínek čte. Po přečtené pohádce následuje pomazlení, pusa na dobrou noc atd.

4. Zajistit podnětné prostředí

Důležitým předpokladem školní připravenosti a následně i školní úspěšnosti dítěte je podnětnost rodinného prostředí. Nezáleží na kvantitě podnětů, ale na jejich kvalitě a také na tom, zda podněty, které rodina dítěti poskytuje, jsou relevantní z hlediska požadavků stávajícího školského systému.

5. Zajistit stabilní rodinné prostředí

Budoucí školák potřebuje mít stabilní rodinné prostředí, které mu poskytuje pocit bezpečí a jistoty, aby bez větších problémů zvládl zahájení povinné školní docházky, která bývá spojena se zvýšením nároků nejenom na dítě, ale i ostatní členy rodiny.

6. K rozvoji nezralých funkcí je možné využívat uvedenou literaturu a materiály:

Celkový rozvoj:

Blumentrittová V.: Už se těším do školy, Blug

Bednářová J., Šmardová V.: Školní zralost (Co by mělo umět dítě před vstupem do školy), Computer Press

Michalová Z.: Do školy s Tobiášem, Tobiáš, Šimon půjde do školy, Portál

Nováková I.: Malá škola pro předškoláky 1,2,3 Pierot

Pracovní sešity KuliFerda, nakl. Raabe

Grafomotorika:

Bednářová J.: Jedním tahem, DYS-centrum

Bednářová J.: Kreskení před psaním, DYS-centrum

Bednářová J.: Mezi námi pastelkami, Computer Press

Bednářová J.: Co si tužky povídaly, Computer Press

Bednářová J.: Na návštěvě u malíře, Computer Press

Michalová Z.: Čáry, máry, Tobiáš

Čížková M.: Cviky pro nácvik písmen, Fortuna

Jošt J.: Cviky zábavné jednotažky, Fortuna

Pracovní sešity KuliFerda, nakl. Raabe

VYUŽÍVAT TROJHRANNÉ TUŽKY A PASTELKY

Zrakové vnímání:

Bednářová J.: Zrakové vnímání 1 a 2, optická diferenciace, DYS-centrum

Rozvoj zrakového vnímání, Computer Press

Pravolevá a časová orientace:

Bednářová J.: Orientace v čase a prostoru pro 4-6 let, pro 5-7 let, Albatros Media

Janečková D.: Hry pro pravolevou orientaci, Tobiáš

Pozornost:

Rezková V.:, Zelinková V., Tumpachová L.: Koncentrace pozornosti, PPPP

Podmořská bludiště, DYS-centrum

Pracovní sešity KuliFerda, nakl. Raabe

Doporučenou literaturu a materiály lze zakoupit ve specializoavných knihkupectvích, v uvedených nakladatelstvích nebo přes internet např.: www.dyscentrum.org, www.ucebnice.com.