Od 15.dubna do 16. května 2024

bude možné vygenerovat PŘIHLÁŠKU PRO ZÁPIS DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY“   třemi způsoby:

A. na internetové adrese

https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

B. v mateřské škole

ve dnech 16.4.-17.4.-18.4. (úterý-středa-čtvrtek) vždy od 8:30 do 10:30 hod. vám pomůžeme v naší MŠ vygenerovat přihlášku

nebo

C. na Odboru školství, prevence a rodinné politiky MČ Praha 4,

Antala Staška 2059/80b, Praha 4 v 6. patře, dveře č. 6.26., Gabriela Michalicová (tel:261 192 322) nebo Iva Voleská (tel:261 192 131).

Datum a čas vygenerování žádsti o přijetí (v rámci výše stanoveného časového rozpětí) nemá na přijetí dítěte do MŠ žádný vliv.

Odevzdání (sběr) vytisknutých a potvrzených žádostí pro zápis dítěte do mateřské školy

15.5.-16.5. vždy od 13 do 18 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy

Vyhodnocování žádostí probíhá do 30dnů od přijetí žádosti.

22.5. 2024 v době od 8:30-10:30 hod. můžete přijít nahlédnout do svého spisu.

 

O výsledcích přijímacího řízení budete informováni -ZDE-. Výsledky budou průběžně aktualizovány od 22. května a můžete je sledovat opět v odkazu:

https://zapisdoms-praha4.praha.eu/