2. etapa zápisu dítěte do mateřské školy

https://zapisdoms-praha4.praha.eu/

2. odevzdání (sběr) vytisknutých a potvrzených žádostí pro zápis dítěte do mateřské školy

15.5.-16.5. vždy od 13 do 18 hod. v kanceláři ředitelky mateřské školy dle Vaší rezervace v rezervačním systému zápisu.

Nahlížení do spisu

22.5. 2024 v době od 8:30-10:30 hod. můžete přijít nahlédnout do svého spisu, pokud jste ho museli doplnit či upřesnit některými z údajů.

 

3. Vyhodnocování žádostí probíhá do 30dnů od přijetí žádosti

Od 22. května 2024

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Od 22. května 2024 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bude Vaše dítě přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Podrobnosti o vyhodnocování žádosti naleznete zde.