Národní plán obnovy

MŠ Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540 je příjemcem podpory z EU ve výši 68.000 Kč z Národního plánu obnovy v roce 2022, který je „Financován Evropskou unií.“

Finanční prostředky jsou využity na digitální pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí dětí předškolního věku.

MAP Praha 4

Enviromentální zahrada MŠ Na Chodovci

Personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogogů

Šablony 4