přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Výsledky I. zápisu pro školní rok 2022/2023 děti z ČR a EU jsou zveřejněné v sekci PRO RODIČE

 

II. Zápis dětí uprchlíků UKR

 

Rada MČ Praha4 schválila na svém zasedání dne 24.2. zajištění letního prázdninového provozu v mateřských školách, které zřizuje.

Letní provoz o hlavních prázdninách bude zajištěn pro děti z MŠ Na Chodovci v době od 1.7.2022-29.7.2022 v jejich mateřské škole.

Podrobné informace viz KALENDÁŘ a informace v aplikaci LYFLE-školka do kapsy.

Přehled akcí pro děti s termínem konání a jejich stručnou anotaci naleznete v KALENDÁŘI UDÁLOSTÍ.

Podrobné informace obdrží rodiče do mobilní aplikace LYFLE školka do kapsy.

 

Tomáš Říha

podpora@lyfle.com

 

Tomáš Říha

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem, nově od 1.6. 2020 v mateřských školách

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.