přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Aktuální, plánované i proběhlé akce školky (divadla, show, vzdělávací programy apod.) naleznete nejen v kalendáři událostí, zároveň vám zasíláme aktuální termíny komunikačním kanálem LYFLE.

Vážení rodiče nově přijatých dětí,

srdečně vás zvu na informační schůzku v naší mateřské škole.

Kdy – úterý 20. června od 17:00 hodin

Místo shromáždění – za vstupní brankou.

Následně odejdeme do jedné třídy.

Přibližný čas jednání: 30 minut.

Těším se

Míla Makovičková, ředitelka MŠ

 

Zápis nových dětí  k předškolnímu vzdělávání s nástupem 4.9. 2023 byl ukončen.

Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí/zpětvzetí žádosti je zveřejněno od 17.5. 2023 do 17.06. 2023 v sekci PRO RODIČE – ZÁPIS. Informaci o výsledku řízení obdrželi zákonní zástupci zároveň e mailem.

 

 

 

 

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 Usnesení 5. jednání ze dne 1.3.2023 číslo 5R-108/2023:
Rada MČ Praha 4 po dohodě s ředitelkami MŠ zřizovaných MČ Praha 4 s ch v a l u j e zajištění provozu MŠ v období červenec a srpnen 2023 následujícím způsobem:
a) od 3.7. do 30.7. 2023 zajišťují provoz všechny MŠ pro své děti
b) od 31.7. do 13.8. 2023 zajišťuje provoz pro děti ze spořilovských školek MŠ Spořilovská – pracoviště Jihozápadní 4 (Starý Spořilov)
c) od 14.8.-27.8. 2023 zajišťuje provoz pro děti ze spořilovských školek MŠ V Zápolí (Michle)
d) od 28.8.-3.9.2023 p ř e r u š e n í provozuMŠ bez výjimky.Text úplného znění usnesení 5R-108/2023 je vyvěšen na nástěnkách u vstupů do MŠ.

Podrobnosti o termínech zápisů do srpnových prázdninových provozů a výdeji přihlášek vč. kopií potvrzení o proočkovanosti dítěte, obdrželi zákonní zástupci školní aplikací LYFLE do svého mobilu dne 10.4. 2023.

Docházku dítěte do červencového provozu, který zajišťuje naše školka směřujte k zástupkyni ŘŠ a to oznámením v aplikaci LYFLE.

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem v mateřské škole

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.