přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci
V případě mateřských škol jsou stanovena zvláštní pravidla pro děti do 6 let věku

  • pokud se děti do 6 let věku vrátí se země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou AUTOMATICKY POVINNY ZŮSTAT V SAMOIZOLACI PO DOBU 7 DNŮ, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.
    I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
    Pozn. co se týká dětí, které již dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná, jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí. (tzn. že i dítě, které již dovršilo 6 let a v současné době, kdy je naše MŠ v provozu by se po návratu z dovolené i ze země s NÍZKÝM NEBO STŘEDNÍM RIZIKEM (zelené a oranžové země), mu bude umožněn vstup do MŠ až do doby výsledku testu (ANTIGENNÍ ne starší 48 hodi, PCR ne starší 72 hodin) a za podmínky, že bude v MŠ povinně nosit respirátor.
    Test musí být proveden do 5 dnů od návratu.

Ministerstvo zdravotnictví dosud nestanovilo požadavky na nošení roušek a respirátorů na začátku příštího školního roku. MŠMT požádalo Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo scénáře režimu ochrany nosu a úst dle epidemické situace před začátkem nového školního roku a v průběhu července je zveřejnilo.

Za přihlášené děti k červencové docházce je nutné uhradit do konce června platby za školné a stravné. Nejpozději 30.června musí být částky připsány na účtech MŠ:

bližší informace byly zaslány rodičům přes aplikaci LYFLE – školka do kapsy.

Informace o platbách a jejich vyúčtování neleznete  PRO RODIČE – PLATBY.

Dětem, které nejsou přihlášeny na červencovou docházku je povinnost úhrady za předškolní vzdělávání (školné) prominuta.

Za měsíc srpen, z důvodu přerušení provozu Mateřské školy Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, je úplata za předškolní vzdělávání stanovena na 0,00 Kč.

Vážení rodiče,v souvislosti s blížícím se obdobím letních prázdnin, na základě zvážení současné protiepidemické situace, upřednostnění neměnných skupin a zaměstnanců mateřských škol z důvodu eliminace zdravotního rizika, Rada MČ Praha 4 na svém jednání 19.5. 2021 vyslovila souhlas se zajištěním letního provozu mateřských škol dle varianty 2 v části A svého usnesení č. 2R-44/2021 ze dne 27.1.2021, kde Rada MČ Praha 4 schválila po dohodě s ředitelkami mateřských škol zajištění provozu MŠ v období červenec-srpen 2021 následovně:

a) v termínu od 1.7. do 30.7. 2021 zajištění provozu všech MŠ (dle běžného režimu)

b) v termínu od 2.8. do 31.8. 2021 přerušení provozu MŠ bez výjimky

c) od 1.9. 2021 zajištění provozu všech MŠ

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno novelizované mimořádné opatření MZ k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 31. 5. 2021

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující a to pro MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech.

Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.

Mimořádné opatření MZ k dobrovolnému testování s účinností od 1. 6. 2021 stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že

– o antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní; do 31. 5. je to nadále jednou za 3 dny,
o testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře!
– testování neslouží jako náhrada testování zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel (to neplatí pro MŠ, kde se již netestuje)

MŠMT 24. 5. 2021

Provoz MŠ Na Chodovci v období od 1.7.-30.7. 2021 bude probíhat v učebním pavilonu II.

Podrobnější informace co sebou, co na sebe atp. byly zaslány rodičům do aplikace LYFLE

  • prihlasene deti budou mít k 1.7. uhrazené školné ve výši 960 Kč na měsíc červenec a zálohu na stravné.

Tomáš Říha

podpora@lyfle.com

 

Tomáš Říha

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem, nově od 1.6. 2020 v mateřských školách

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.