přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Přehled akcí pro děti s termínem konání a jejich stručnou anotaci naleznete v KALENDÁŘI UDÁLOSTÍ.

Podrobné informace obdrží rodiče do mobilní aplikace LYFLE školka do kapsy.

 

Společnost Omnia Věda oznamuje, že kroužek Věda nás baví začíná v úterý 19.10. od 14:30 hod.

(Platí pro přihlášené děti).

Upozornění

Mateřská škola upozorňuje své zaměstnance a zákonné zástupce dětí , že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do mateřské školy vstoupit. Během dne v mateřské škole  učitelky sleduji zdravotní stav dětí.

Ve školce probíhá běžný program a provoz. Klademe důraz na zásady osobní a respirační hygieny,  tedy že je nutné kašlat a kýchat do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce. Nadále používáme v umývárkách jednorázové papírové utěrky a při průběžném pitném režimu (tj. kromě pití při jídlech) děti i nadále používají jednorázové kelímky na pití. Ve školce často větráme a dále udržujeme provoz podle hygienických předpisů.

Identifikace nemocných

Školy vč. mateřských nemají povinnost kontrolovat zdravotní stav každého dítěte, na druhou stranu ale musíme dohlédnout na to, aby ve školce nebyly přítomny děti s příznaky infekčního onemocnění. Pokud takové dítě vykazuje příznaky už při příchodu do mateřské školy, můžeme ho vrátit domů. Tělesná teplota 37stupňů, je podle vyjádření MZ již příznakem, že dítě není zdravé. Jestliže se příznaky objeví u dítěte až v průběhu dne, kdy není přítomen zákonný zástupce, ho ihned kontaktujeme a do jeho příchodu dítě vyčká v izolační místnosti.

Děti do karantény

V případě nákazy u dítěte potvrzené PCR testem do karantény míří všechny děti, které s nakaženým přišly v posledních dvou dnech do kontaktu a musí se nechat otestovat. Seznam dětí předává krajské hygienické stanici ředitel školy. Netýká se však zaměstnanců. V opačném případě se všichni vrací k docházce do mateřské školy.

Třídy na odpoledne spojujeme podle provozního režimu (viz organizace školního roku 2021-2022)

Tato praxe není zakázána.

Cizí lidé ve škole

Odpolední kroužky (judo pro děti, Malý muzikant probíhají v oddělené části mateřské školy) od 14.9., pro předškoláky kroužek „věda nás baví“ bude probíhat v odpoledních hodinách ve třídě modrý vitamínek od října. Ostatní akce budou probíhat podle uvážení ředitele a dle aktuálních epidemiologických podmínek.

Pozor na pozdní návrat z dovolené

Ani do mateřské školy nemohou děti do 6 let i děti starší 6 let, pokud se vrátily ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy covidem-19. Pokud se na tyto státy nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 a podobně), musí navrátilci absolvovat nejdříve 5. den, respektive 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, PCR test. Do té doby zůstávají v samoizolaci. Informace o tom, do jaké kategorie je nutné zemi zařadit, jsou dostupné:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

Užitková teplá a studená pitná voda?

Mateřská škola může provozovat svoji činnost pouze za podmínky, že funguje dodávka pitné vody a teplé vody. Za vzniklé problémy v případném přerušení dodávky vody ze strany dodavatle (PVK, Praha) se omlouváme, ale provoz bychom museli dočasně přerušit.

Stravování

Stravujeme se po skupinách ve školní jídelně. Vyzvedávat obědy si nemohou děti v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě.

Příbory, nápoje a jídlo z táců budou dětem podávat učitelky a kuchařky. Jinak pro naservírové jídlo na talíři si děti mohou samostatně chodit k výdejně jídel. Při výdeji jídel budou mít kuchařky ochranné pomůcky (respirátor a rukavice).

Jak je to s placením školky a kroužků

Pokud dítě skončí v karanténě a školní zařízení není uzavřeno, musí rodiče i nadále uhradit plnou částku. Jinak to už ale bude v případě, pokud dojde k uzavření školky.

V mateřské škole dojde k poměrnému snížení školkovného, pokud dojde k přerušení provozu na více než pět dnů v kalendářním měsíci, a to i když učitelé budou poskytovat distanční výuku.

Vážení rodiče, milé děti,

Při vstupu do školky doporučujeme i nadále použít dezinfekci rukou a doprovázející osoby by měli mít ochranu HCD.

Děkujeme Vám, že budete s námi dodržovat stanovená opatření.

 

 

Tomáš Říha

podpora@lyfle.com

 

Tomáš Říha

Odpovědnost za škodu, zváště způsobenou úrazem, nově od 1.6. 2020 v mateřských školách

Do 31.5. 2020 odpovídala dětem v MŠ podle občanského zákoníku. Od 1.6. 2020 odpovídá za škodu podle ust. § 391 odst. 2 zákoníku práce, právnická osoba vykonávající činnost dané MŠ. Tzn., že za úraz, který se přihodil dětem v MŠ nebo jimi organizovanými aktivitami souvisejícími s výchovou v MŠ, budou odpovídat i za excesy, když dítě zraní spolužák, třeba starší či vyspělejší. Škodu vzniklou úrazem způsobeným při vyučování musí MŠ nahradit, i když k úrazu došlo nejen v budově MŠ, ale i v areálu či na hřišti.