přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Na Chodovci

Vážení rodiče, věnujte pozornost následujícímu praktickému návodu pro ošetření dětí po 1.9.

Je k dispozici též jako pdf v sekci Organizace školního roku 2020/21

Staráme se nejen o vzdělávací potřeby dítěte, ale také chráníme jeho bezpečí a zdraví.

V naší školce se maximálně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního onemocnění a v rámci COVID-19 ještě více zpřísňujeme pravidla hygieny, včetně důležitého prvku nácviku hygienického mytí rukou u dětí.

Používáme LYFLE jako komunikační systém. Jestli jste si jej ještě nestáhli, nebo jste v MŠ noví, učiňte tak skrze QR kódy níže nebo na stránkách www.lyfle.com. Přejeme mnoho úspěchů v novém školním roce a těšíme se na Vás všechny 🙂

 

Hlavní vstup do budovy MŠ a dveře chodbových prostor jsou monitorovány barevným kamerovým systémem se záznamem.

Provozovatelem kamerového systému je Mateřská škola Na Chodovci, Praha 4, Měchenická 2540, IČ: 61384119

Účelem zpracování je zajištění dostatečného zabezpečení budovy mateřské školy v souladu s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení – Minimálním standardem bezpečnosti, č.j.: MŠMT – 1981/2015-1.

 

Přístup ke kamerovému systému je zabezpečen proti přístupu neoprávněných osob a má ho výhradně ředitelka školy.

(Bylo podpořeno MŠMT v rámci programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení v roce 2015).

ilustrační obrázek ilustrační obrázek